TRANE – จาระบี จารบี เทรน ซุปเปอร์ เอชที ขนาด 0.5 กิโลกรัม (จาระบีทนความร้อน สูงเกินกว่า 500 ฟาเรนไฮต์) สินค้าแท้ 100%
search
  • TRANE – จาระบี จารบี เทรน ซุปเปอร์ เอชที ขนาด 0.5 กิโลกรัม (จาระบีทนความร้อน สูงเกินกว่า 500 ฟาเรนไฮต์) สินค้าแท้ 100%

TRANE – จาระบี จารบี เทรน ซุปเปอร์ เอชที ขนาด 0.5 กิโลกรัม (จาระบีทนความร้อน สูงเกินกว่า 500 ฟาเรนไฮต์) สินค้าแท้ 100%

92.00 บาท

(92.00 บาท ต่อกระปุก (0.5kg))

TRANE – จาระบี จารบี เทรน ซุปเปอร์ เอชที ขนาด 0.5 กิโลกรัม (จาระบีทนความร้อน สูงเกินกว่า 500 ฟาเรนไฮต์) สินค้าแท้ 100%

**คุณสมบัติ**

- เป็นจารบีทนความร้อน ประกอบด้วยสารเคมีพิเศษ

- ทนความร้อนสูงเกินกว่า 500 ฟาเรนไฮต์

- มีความหล่อลื่นเป็นพิเศษ

- ป้องกันสนิม ป้องกันการเสียดทาน ได้เป็นอย่างดี


**คำแนะนำในการใช้งาน**

- เหมาะกับการใช้งานกับลูกปืนรถทุกชนิด เครื่องจักร เครื่องยนต์ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานหนักตลอดจนโรงงานผลิตเหล็กด้วย


**ข้อควรระวัง**

- ห้ามรับประทาน

- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

แจกคูปอง LAZADA

แจกคูปองลาซาด้าทุกวัน