อะไหล่ระบบหล่อเย็น

อะไหล่ระบบหล่อเย็นรถยนต์ประกอบด้วย หม้อน้ำ,กระป๋องพักน้ำ,ฝาปิดกระป๋องพักน้ำ,ปั๊มน้ำ,ตาน้ำ,ท่อยางหม้อน้ำ,วาล์วน้ำ,โอริงวาล์วน้ำ, น้ำยาหล่อเย็น ฯลฯ

อะไหล่ระบบหล่อเย็นรถยนต์ มีหน้าที่ในการระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ โดยอะไหล่ระบบหล่อเย็นรถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ดังนี้

    หม้อน้ำ (Radiator) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์

    ปั๊มน้ำ (Water pump) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่หมุนน้ำหล่อเย็นในระบบหล่อเย็น

    วาล์วน้ำ (Thermostat) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น

    ท่อยางหม้อน้ำ (Radiator hoses) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำหล่อเย็นจากหม้อน้ำไปยังเครื่องยนต์และกลับไปยังหม้อน้ำ

    น้ำยาหล่อเย็น (Coolant) เป็นสารหล่อเย็นที่ทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์

มีสินค้าจำนวน 2 รายการ.

แสดงรายการที่ 1-2 จากทั้งหมด 2 รายการ

Active filters

แจกคูปอง LAZADA

แจกคูปองลาซาด้าทุกวัน