สายพานรถยนต์


สายพานรถยนต์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถยนต์ เช่น พัดลมหม้อน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพลาพาวเวอร์ คอมเพรสเซอร์แอร์ เป็นต้น โดยสายพานจะมีลักษณะเป็นเส้นยาว ทำจากวัสดุต่างๆ เช่น ยาง ผ้า หรือหนัง พันรอบลูกรอกหรือพูลเลย์

สายพานรถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ดังนี้

    สายพานวี (V-belt) เป็นสายพานที่มีหน้าตัดเป็นรูปตัววี นิยมใช้กับอุปกรณ์ที่มีความเร็วรอบสูง เช่น พัดลมหม้อน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

    สายพานร่องวี (V-ribbed belt) เป็นสายพานที่มีหน้าตัดเป็นรูปตัววี แต่ไม่ลึกเท่ากับสายพานวี นิยมใช้กับอุปกรณ์ที่มีความเร็วรอบต่ำ เช่น คอมเพรสเซอร์แอร์

    สายพานไทม์มิ่ง (Timing belt) เป็นสายพานที่มีฟันเฟืองตลอดความยาวของสายพาน นิยมใช้กับระบบส่งกำลังของเครื่องยนต์ มีหน้าที่ในการส่งกำลังจากเพลาข้อเหวี่ยงไปยังเพลาลูกเบี้ยว

    สายพานลำเลียง (Conveyor belt) เป็นสายพานที่ใช้ลำเลียงวัสดุต่างๆ เช่น สินค้า อาหาร เป็นต้น

สายพานรถยนต์ควรได้รับการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้ผลิตรถยนต์ โดยสายพานวีและสายพานร่องวีควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 40,000-60,000 กิโลเมตร ส่วนสายพานไทม์มิ่งควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 100,000-120,000 กิโลเมตร

หากสายพานรถยนต์ชำรุด อาจทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรืออาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายสายพานรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนดยังไม่มีสินค้า

หากมีสินค้า จะแสดงที่นี่โดยอัตโนมัติ

แจกคูปอง LAZADA

แจกคูปองลาซาด้าทุกวัน