อุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์

อุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์โดยใช้ไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ดังนี้

    อุปกรณ์จ่ายไฟ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในรถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ไดชาร์จ หม้อแปลงไฟฟ้า

    อุปกรณ์ควบคุม เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในรถยนต์ เช่น สวิตช์ รีเลย์ เซนเซอร์

    อุปกรณ์แสดงผล เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผลการทำงานหรือสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์ เช่น เกจวัดต่างๆ จอแสดงผล

    อุปกรณ์อื่นๆ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ไม่มีอยู่ในประเภทใดๆ เช่น วิทยุ เครื่องเสียง แอร์ กระจกไฟฟ้า ฯลฯ

อุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์มีความสำคัญต่อการควบคุมการทำงานของรถยนต์ หากอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ชำรุดหรือเสียหาย อาจทำให้รถยนต์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญในการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์

อาการของอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ที่ชำรุดมีดังนี้

    อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทำงานผิดปกติ เช่น ไฟหน้าไม่ติด ไฟเบรกไม่ติด แอร์ไม่เย็น ฯลฯ

    เกจวัดต่างๆ แสดงค่าผิดปกติ เช่น เข็มวัดน้ำมันเครื่องค้าง เข็มวัดความร้อนค้าง ฯลฯ

    เสียงเตือนต่างๆ ดังขึ้นผิดปกติ

หากพบอาการเหล่านี้ ควรรีบนำรถเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำนาญการ

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ชำรุดเร็วขึ้น เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์

ตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ที่สำคัญ ได้แก่

    แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้า ทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์ขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน

    ไดชาร์จ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานจากเครื่องยนต์เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่

    สวิตช์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปิด-ปิดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์

    รีเลย์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตัด-ต่อวงจรไฟฟ้า

    เซนเซอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับค่าต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความดัน ความเร็ว เป็นต้น และส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ควบคุม

    เกจวัด เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงค่าต่างๆ เช่น ความเร็ว น้ำมันเครื่อง ความร้อน ฯลฯ

    อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ วิทยุ เครื่องเสียง แอร์ กระจกไฟฟ้า ฯลฯอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ (Electric car components)

มีสินค้าจำนวน 14 รายการ.

แสดงรายการที่ 1-14 จากทั้งหมด 14 รายการ

Active filters

แจกคูปอง LAZADA

แจกคูปองลาซาด้าทุกวัน