ไส้กรองรถยนต์

ส้กรองรถยนต์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเกียร์ และอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์ โดยไส้กรองรถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ดังนี้

    ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (Oil filter) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำมันเครื่อง โดยไส้กรองน้ำมันเครื่องมีอายุการใช้งานประมาณ 5,000-10,000 กิโลเมตร

    ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel filter) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำมันเชื้อเพลิง โดยไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงมีอายุการใช้งานประมาณ 20,000-30,000 กิโลเมตร

    ไส้กรองน้ำมันเกียร์ (Transmission filter) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำมันเกียร์ โดยไส้กรองน้ำมันเกียร์มีอายุการใช้งานประมาณ 60,000-80,000 กิโลเมตร

    ไส้กรองอากาศ (Air filter) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกออกจากอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์ โดยไส้กรองอากาศมีอายุการใช้งานประมาณ 10,000-15,000 กิโลเมตร

ไส้กรองรถยนต์มีความสำคัญต่อการทำงานของเครื่องยนต์ หากไส้กรองรถยนต์ชำรุดหรือเสียหาย อาจทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรืออาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญในการดูแลรักษาไส้กรองรถยนต์

อาการของไส้กรองรถยนต์ที่ชำรุดมีดังนี้

    เครื่องยนต์มีกำลังลดลง

    เครื่องยนต์มีควันดำ

    เครื่องยนต์มีเสียงดัง

    เครื่องยนต์สั่น

หากพบอาการเหล่านี้ ควรรีบนำรถเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำนาญการ

ไส้กรองรถยนต์

มีสินค้าจำนวน 5 รายการ.

แสดงรายการที่ 1-5 จากทั้งหมด 5 รายการ

Active filters

แจกคูปอง LAZADA

แจกคูปองลาซาด้าทุกวัน